همایش وقف و متولیان
یک شنبه 28 آذر 1395    
بازدید: 263

حجت السلام والمسلمین حسنی نیا در گفت و گو با خبرنگار بقاع نیوز از تهران گفت: افزایش وقف های جدید بعد از پایان دهه وقف طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولین ذیربط ازدستاوردهای مهم سازمان اوقاف می باشد .

مدیر کل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف با برگزاری همایش و نشست ها، زمینه آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ وقف، خیر وخیریه را فراهم می کند تا میل ورغبت مردم را در هزینه کردن در این زمینه افزایش دهد .

وی در ادامه افزود: در این مراسمات ابهاماتی که در ذهن مردم وجود دارد مطرح و پاسخ داده می شود
حسنی نیا تاکید کرد : امروز باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود و مردم بدانند که می شود وقف کرد و بدون نظر حاکمیت هم اداره کرد .