همایش وقف و متولیان
پنج شنبه 25 آذر 1395    
بازدید: 265

همایش وقف و متولیان با حضور نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار گردید

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa