مدیرکل تحقیق: 4203 متولی موقوفات غیر متصرفی موفق به اخذ مفاصاحساب از شعب حسابرسی اداره تحقیق گردیدند
سه شنبه 14 شهریور 1396    
بازدید: 26
گزارش تصویری(2) همایش وقف و متولیان در دهه وقف سال95
یک شنبه 28 آذر 1395    
بازدید: 241
همایش وقف و متولیان
یک شنبه 28 آذر 1395    
بازدید: 236
همایش وقف و متولیان
پنج شنبه 25 آذر 1395    
بازدید: 250
نشست تخصصی وقف و متولیان با حضور نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان برگزار شد
شنبه 20 آذر 1395    
بازدید: 161
این نشست در سطح کشوری در هتل ارم تهران برگزار گردید
شنبه 20 آذر 1395    
بازدید: 200
این همایش در تاریخ 95/9/17 در سالن همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد
شنبه 20 آذر 1395    
بازدید: 137
برگزاری همایش ملی یاوران وقف و نشست تخصصی وقف و متولیان
شنبه 13 آذر 1395    
بازدید: 152
صدور مفاصاحساب
چهارشنبه 2 تیر 1395    
بازدید: 601